ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

To Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας δημιούργησε την ιστοσελίδα www.ivfgreece.com για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες της, στους ασθενείς του και στους συνοδούς αυτών.


Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.


Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.


Οι παρόντες όροι ισχύουν μόνο για την ιστοσελίδα της οποίας την ιδιοκτησία και τη διαχείριση έχει τo Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας και όχι για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές άλλων εταιρειών τις οποίες τo Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας δεν ελέγχει.


1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας


Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τoυ Μεσογειακού Κέντρου Γονιμότητας, η οποία προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.


Τo Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Όλα τα ονόματα προϊόντων & υπηρεσιών που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα του Μεσογειακού Κέντρου Γονιμότητας, εκτός από τα σήματα αυτά που υποδεικνύεται ότι κατέχονται από άλλες εταιρείες. Όλα τα λογότυπα του Μεσογειακού Κέντρου Γονιμότητας και τα εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Μεσογειακού Κέντρου Γονιμότητας. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του Μεσογειακού Κέντρου Γονιμότητας.


Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων αυτής. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή αναπαραγωγή απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του Μεσογειακού Κέντρου Γονιμότητας.


Τυχόν λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων ή ενώσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.


Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στο Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας από τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας (όπως ενδεικτικά σχόλια, ιδέες, ερωτήσεις, αποσπάσματα ή άλλα παρόμοια στοιχεία) δεν θεωρούνται εμπιστευτικές.


Το Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας μπορεί να αποκαλύψει, αντιγράψει και χρησιμοποιήσει όλες ή οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμό. Σε καμία περίπτωση το Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας δεν δεσμεύεται για τη μη χρήση των πληροφοριών αυτών για το σκοπό της ανάπτυξης, κατασκευής και προώθησης των προϊόντων της.


Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το info@ivfgreece.com


2. Περιορισμός ευθύνης του Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας - Δήλωση αποποίησης


Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και το Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.


Tο Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, το Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως το Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας.


3. Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)


Η ιστοσελίδα δύναται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας του Μεσογειακού Κέντρου Γονιμότητας ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του Μεσογειακού Κέντρου Γονιμότητας, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης του Μεσογειακού Κέντρου Γονιμότητας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.


4. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι


Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το ενωσιακό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Μεσογειακού Κέντρου Γονιμότητας και του επισκέπτη/ χρήστη της ιστοσελίδας και δε δεσμεύουν παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.


Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Χανίων.


Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας παρακαλούμε να αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@ivfgreece.com. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@ivfgreece.com.


Υπεύθυνος διαχείρισης δικτυακού τόπου:


ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Με Δ.Τ. : ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
Ζυμβρακάκηδων 24 & Μπότσαρη
ΤΚ:73136 Χανιά, Ελλάδα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 28210 90955
E-mail: info@ivfgreece.com


Έκδοση: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

Επισκεφθείτε μας

Ζυμβρακάκηδων 24

Χανιά 73136, Κρήτη, Ελλάδα

Δείτε τον χάρτη

Επικοινωνία

Τηλ : +30 2821090955

Κιν :  +30 6974020702

Φαξ : +30 2081090355
με email: info@ivfgreece.com

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

logo footer
Ακολουθήστε μας