including iternational prefix number

Δωρεά ωαρίων (OD)

Δωρεά ωαρίων (OD)

ΔΩΡΕΑ ΩΑΡΙΩΝ

Η δωρεά ωαρίων ενδείκνυται για γυναίκες που δεν μπορούν γονιμοποιήσουν, για διαφόρους λόγους, με τα δικά τους ωάρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι η δωρεά ωαρίων η πιο αποτελεσματική μέθοδος και ίσως μία μοναδική ευκαιρία για να αποκτήσουν παιδί. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να εγκαταλείπει την προσπάθεια για απόκτηση του δικού της γενετικού παιδιού, όμως η επιλογή της δωρεάς έχει πολύ μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας και σίγουρα θα σας οδηγήσει ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρό σας.

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η δωρεά ωαρίων αποτελεί την βέλτιστη επιλογή για δύο κατηγορίες γυναικών. Η πρώτη κατηγορία, έχει σχέση με την αδυναμία της γυναίκας να παράγει ένα ικανό αριθμό ωαρίων για γονιμοποίηση. Οι πιο συνήθεις λόγοι είναι η πρόωρη ή μη εμμηνόπαυση και η ύπαρξη δυσλειτουργικών ωοθηκών λόγο ηλικίας (άνω των 40 ετών). Ακόμα, κάποια χειρουργική διαδικασία απομάκρυνσης των ωοθηκών ή υποβολή σε χημειοθεραπείες λόγο καρκίνου είναι δύο ακόμα αίτιο στειρότητας που ανήκουν στη κατηγορία αυτή. Τέλος, εδώ έχουμε και την παρουσία του συνδρόμου turner, υποπλασμένες ωοθήκες, αλλά και την εκ γενετής ωοθηκική ανεπάρκεια που οδηγούν και αυτά με την σειρά τους της γυναίκα στην επιλογή της δωρεάς ωαρίων. Στην δεύτερη κατηγορία, ανήκουν γυναίκες οι οποίες παράγουν ναι μεν ικανό αριθμό ωαρίων, αλλά έχουν εντοπιστεί προβλήματα όπως η ύπαρξη κληρονομικής γονιδιακής ανωμαλίας ή ιστορικό πολλαπλών αποβολών. Επίσης εάν έχουν υπάρξει πολλές προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης χωρίς να έχει επιτευχθεί εγκυμοσύνη και εάν έχει παρατηρηθεί ωστόσο μειωμένη ανταπόκριση σε φάρμακα διέγερσης ωοθηκών τότε η επιλογή της δωρεάς ωαρίων είναι μονόδρομος για τις γυναίκες αυτές.

 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΩΡΕΑ ΩΑΡΙΩΝ

Η Ελληνική νομοθεσία επιβάλει ανωνυμία μεταξύ της δότριας και της λήπτριας βάση του νόμου ανθρώπινης αναπαραγωγής ΦΕΚ 4272, ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 145, ΑΡΘΡΟ 15 . Αυτό σημαίνει πως ούτε το ζευγάρι δεν επιτρέπεται να μάθει την ταυτότητα της δότριας, ούτε η δότρια να γνωρίζει το ζευγάρι. Η κάθε γυναίκα πρέπει να αποφασίσει μόνη της αν επιθυμεί να βοηθήσει μια άλλη γυναίκα με την πράξη της αυτή. Ο νόμος δεν επιτρέπει οικονομικά ανταλλάγματα για την πράξη αυτή, προβλέπει όμως μια αποζημίωση της δότριας για την φαρμακευτική αγωγή καθώς και για έξοδα μετακίνησης, απώλεια εισοδήματος λόγω άδειας από την εργασία της κ.τ.λ.

Στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Γονιμότητας διενεργείται πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων από μία λίστα δοτριών οι οποίες επιθυμούν ανώνυμα να δωρίσουν τα ωάριά τους. Οι δότριες μετά από ενυπόγραφη συγκατάθεσή τους, δωρίζουν τα ωάρια τους, ενώ εξετάζονται εξονυχιστικά λαμβάνοντας πάντοτε οδηγίες πριν την έναρξη της θεραπείας τους.

Ο έλεγχος της δότριας περιλαμβάνει:

 • Την ηλικία της (έως 28 ετών)
 • Αξιολόγηση οικογενειακού και ιατρικού ιστορικού
 • Έλεγχο καλής λειτουργίας των ωοθηκών της
 • Ειδικές αιματολογικές εξετάσεις όπως HIV, AIDS, Ηπατίτιδες κ.α.
 • Καρδιολογικές εξετάσεις
 • Έλεγχος από ειδικό επιστήμονα για την καλή διαγωγή/συμπεριφορά της αλλά και το μορφωτικό επίπεδο/πνευματική καλλιέργεια.

Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να ταιριάξουμε τα χαρακτηριστικά της δότριας με την λήπτρια βάση των κριτηρίων που συμπληρώνει η τελευταία στο ειδικό έντυπο χαρακτηριστικών. Η ομάδα μας έχοντας πάντα σαν προτεραιότητα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών μας, ίσως χρειαστεί λίγες ημέρες παραπάνω αναμονής μέχρι να βρεθεί η άριστη δότρια για εσάς.

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΩΑΡΙΩΝ

Προσπαθώντας να κάνουμε την διαδικασία ακόμα πιο ξεκάθαρη, παρακάτω σας αναλύουμε την διαδικασία/βήματα που γίνονται κατά την διάρκεια ενός κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης με δωρεά ωαρίων.

Διαδικασία Δότριας

 • Φαρμακευτική αγωγή για διέγερση ωοθηκών

  Όπως σε ένα κλασσικό κύκλος εξωσωματικής, οι δότριες λαμβάνουν φάρμακα γονιμότητας για 10 – 15 ημέρες ανάλογα την περίπτωση. Στο διάστημα αυτό γίνεται έλεγχος της δότριας υπερηχογραφικά αλλά και αιματολικών εξετάσεων. Κατά την φάση αυτή η δότρια καλείται να αφήσει την εργασία της ή να διακόψει όποια δραστηριότητα της, και προτείνεται ένας σωστός τρόπος ζωής (σωστή διατροφή, ελάχιστη κατανάλωση αλκοόλ κ.τ.λ.). Μόλις τα ωάρια φτάσουν στην φάση της ωρίμανσης, χορηγείται ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη (h-CG) και μετά από 2-3 μέρες πραγματοποιείται ωοληψία.
 • Ωοληψία

  Παρουσία αναισθησιολόγου, χορηγείται μια ελαφρά ενδοφλέβια νάρκωση και η διαδικασία της ωοληψίας διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Μετά την πράξη και για μισή με μία (1) ώρα γίνεται παραμονή της δότριας στον χώρο του κέντρο για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την υγεία της. Ιδανικά προσδοκούμε 10–12 ωάρια καλής ποιότητας και ο εμβρυολόγος μας ενημερώνει την λήπτρια σχετικά. Από τα 10–12 ωάρια περίπου τα 7–8 θα γονιμοποιηθούν φυσιολογικά. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει η τόσο η ποιότητα των ωαρίων όσο και η ποιότητα δείγματος του σπέρματος.


Διαδικασία Λήπτριας

 • Προετοιμασία μήτρας

  Με την χορήγηση ορμονών προετοιμάζεται η μήτρα της λήπτριας για να δεχτεί τα έμβρυα και να μπορεί να υποστηριχθεί η εγκυμοσύνη. Η καταλληλόλητα της μήτρας ελέγχεται με αιματολογική εξέταση ορμονών αλλά και υπερηχογραφικά.Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνίσταται μια δοκιμαστική εμβρυομεταφορά με σκοπό να επιβεβαιωθεί η προσβασιμότητα του ενδομήτριου και να εξασφαλιστεί η ομαλή διαδικασία της.
 • Γονιμοποίηση

  Τα ωάρια γονιμοποιούνται στο εργαστήριο με το σπέρμα του συντρόφου της λήπτριας και τοποθετούνται στον κλίβανο υπο ιδανικές συνθήκες. Τις επόμενες 2 – 6 ημέρες γίνεται η κυτταρική διαίρεση τους και πλέον τα ωάρια ονομάζονται έμβρυα.
 • Εμβρυομεταφορά

  Η εμβρυομεταφορά πραγματοποιείται με τα έμβρυα της 3ης ή 5ης ημέρας.Από τα ωάρια που συλλέχθηκαν, κάποια θα εξελιχθούν ομαλά σε έμβρυα μέχρι την 3η μέρα. Μετά από συνεννόηση του ιατρού με τον εμβρυολόγο είναι πιθανό να προβούμε σε αυτή την ημερομηνία για την εμβρυομεταφοράς σας. Αν αποφασιστεί να μην προχωρήσουμε σε εμβρυομεταφορά με τα έμβρυα της 3ης ημέρας, περιμένουμε μέχρι την 5η, δηλαδή το στάδιο της βλαστοκύστης. Αυτό συνεπάγεται ότι κάποια από τα έμβρυα της 3ης ημέρας, θα εξελιχθούν σε βλαστοκύστες. Η διαδικασία αυτή αποτελεί και ένα κριτήριο διαχωρισμού των καλύτερων εμβρύων. Όσα έμβρυα όντως προχωρήσουν ως αυτό το στάδιο, έχει αποδειχθεί βάση ερευνών ότι έχουν υψηλότερα ποσοστά επίτευξης εγκυμοσύνης.
 • Test Εγκυμοσύνης

Δεκατέσσερεις (14) ημέρες μετά την οωληψία πραγματοποιείται αιματολογικός έλεγχος της β-χοριακής γοναδοτροπίνης. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος και αφού επικοινωνήσετε με την ομάδα του κέντρου μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον γυναικολόγο σας για παρακολούθηση όπως μία τυπική κύηση.


Ο κάθε κύκλος εξωσωματικής είναι διαφορετικός και αντιμετωπίζεται πάντα κατά περίπτωση και ανά ασθενή. Οι γιατροί και οι εμβρυολόγοι μας κρίνουν τι είναι καλύτερο για την περίπτωσή σας και με πια μέθοδο θα επιτευχθούν τα υψηλότερα ποσοστά γονιμοποίησης.


Πάντα να θυμάστε ότι υπάρχει η δυνατότητα κρυοσυντήρησης υπεράριθμων εμβρύων καλής ποιότητας για μελλοντική χρήση. Ο εμβρυολόγος μας θα σας ενημερώσει σχετικά με την διαδικασία και των αριθμό των εμβρύων που αξίζει να διατηρηθούν για μελλοντική προσπάθεια.

Επισκεφθείτε μας

Ζυμβρακάκηδων 24

Χανιά 73136, Κρήτη, Ελλάδα

Δείτε τον χάρτη

Επικοινωνία

Τηλ : +30 2821090955

Κιν :  +30 6974020702

Φαξ : +30 2081090355
με email: info@ivfgreece.com

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

logo footer
Ακολουθήστε μας