including iternational prefix number

Γυναικεία Υπογονιμότητα

Γυναικεία υπογονιμότητα


Τα αίτια υπογονιμότητας που αφορούν αποκλειστικά την γυναίκα, θεωρείται πως επηρεάζουν περίπου 35% την υπογονιμότητα ενός ζευγαριού και αντίστοιχα το ίδιο ποσοστό (35%) ισχύει αποκλειστικά για τα αντρικά αίτια. Ωστόσο η πιθανότητα για συνδυαστική υπογονιμότητα του ζεύγους ανέρχεται στο 20-30%.


Οι πιο συχνοί παράγοντες γυναικείας υπογονιμότητας, είναι οι ακόλουθοι:

 

ΗΛΙΚΙΑ

Η ηλικία είναι ο κυριότερος παράγοντας για την αύξηση του ποσοστού υπογονιμότητας στις γυναίκες. Η καθυστέρηση απόκτησης παιδιού έχει επηρεαστεί από τον σύγχρονο τρόπο ζωής με σημαντικότερες επιρροές επαγγελματικά και οικονομικά ζητήματα. Μελέτες έχουν δείξει ότι πλέον οι γυναίκες σκέφτονται την απόκτηση παιδιού μετά το 35ο έτος της ηλικίας τους. Αυτό μπορεί να οφείλεται ωστόσο και στην ελλείπει ενημέρωση που υπάρχει σχετικά με τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η ηλικία στον τομέα  της γυναικείας υπογονιμότητας.

 

female Infertility2

 

Με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η ποσότητα αλλά και η ποιότητα των ωαρίων, με αποτέλεσμα μετά τα 35 χρόνια να έχει μειωθεί η γονιμοποιητική ικανότητα της γυναίκας σε ποσοστό 35% - 45%. Ποσοτικά, από την γέννηση της μία γυναίκα έχει ένα καθορισμένο αριθμό ωαρίων (1 – 2 εκατ.) ο οποίος μειώνεται (300 – 400χιλ.) όταν περνάει την εφηβεία (20 ετών). Από τα ωάρια αυτά, μόνο το 1% – 2%  (ανάλογα με τον οργανισμό) θα ωριμάσουν και θα περάσουν στην φάση της ωοθυλακιορρηξίας. Ποιοτικά, τα ωάρια φθίνουν  με το πέρασμα των χρόνων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η δυσκολία γονιμοποίησής τους. Αντιστρόφως ανάλογα όμως, αυξάνονται τα χρωμοσωμιακά προβλήματα που παρουσιάζουν. Αποτέλεσμα αυτού, η αύξηση του αριθμού των αποβολών αλλά και της πιθανότητας τα μωρά που θα γεννηθούν να παρουσιάζουν κάποιες ανωμαλίες.

 

 

ΣΑΛΠΙΓΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

woman tube

 

Στο μεγαλύτερο ποσοστό η διαδικασία της γονιμοποίησης πραγματοποιείται στις σάλπιγγες. Οποιαδήποτε πάθηση της γυναίκας που σχετίζεται είτε με την καλή λειτουργεία, είτε με την ανατομία της, μπορεί να επηρεάσει την γονιμότητα. Βάση ερευνών περίπου το 30% των ζευγαριών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογονιμότητας σχετίζεται με τον σαλπιγγικό παράγοντα.


Οι σημαντικότεροι παράγοντες είναι:

 

 • Κλειστές σάλπιγγες (Απόφραξη του αυλού των σαλπίγγων)  

Το σπερματοζωάριο περνάει μέσα από την σάλπιγγα για να γονιμοποιήσει το ωάριο, το οποίο έπειτα πηγαίνει στην μήτρα ως έμβρυο. Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να φράξουν οι σάλπιγγες είναι η ενδομητρίωση, κάποια πυελική λοίμωξη (σεξουαλικός μεταδιδόμενα νοσήματα), συμφύσεις από παλαιότερες επεμβάσεις, λοίμωξη μετά από επέμβαση ή μορφολογικές ιδιαιτερότητες. Ο ασφαλέστερος τρόπος να ελέγξουμε την βατότητα των σαλπίγγων είναι η υστεροσαλπιγγογραφία.

 

 • Υδροσάλπιγγα

Έτσι ονομάζεται η σάλπιγγα που έχει κλείσει στο τελικό της άκρο και εμπεριέχει υγρό. Το υγρό αυτό ή οι τοξικές ουσίες που παράγονται εμποδίζουν την ανάπτυξη και εμφύτευση του εμβρύου καθιστώντας την σάλπιγγα μη λειτουργική. Η υποβολή σε εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η πιο άμεση και ασφαλή μέθοδος αντιμετώπισης για την επίτευξη γονιμότητας.

 

 • Περισαλπιγγικές συμφύσεις

Συμφύσεις ονομάζουμε τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των επιφανειών δύο ή περισσότερων οργάνων ή ιστών, τα οποία φυσιολογικά δεν συνδέονται μεταξύ τους. Η παρουσία συμφύσεων στις σάλπιγγες και τις ωοθήκες επηρεάζει την κινητικότητα των σαλπίγγων και την μεταφορά του ωαρίου, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα εγκυμοσύνης και αυξάνοντας την πιθανότητα εξωμήτριας κύησης. Η θεραπεία των συμφύσεων είναι χειρουργική  και συνίσταται με ταυτόχρονη λήψη μέτρων για μείωση του επανασχηματισμού.

 

 

ΩΟΘΗΚΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ


oocyte factor

Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται είτε με την απελευθέρωση του ωαρίου κατά την διάρκεια του κύκλου (ανωοθυλακιορρηξία) είτε με την ορμονική ανεπάρκεια ανεπάρκειαμετά την ωοθυλακιορρηξία, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζονται οι ιδανικές συνθήκες για την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου στην μήτρα (ανεπάρκεια της ωχρινικής φάσης). Προβλήματα που σχετίζονται με την  ομαλή λειτουργία των ωοθηκών καλύπτουν περίπου το 20% των υπογόνιμων ζευγαριών.

Οι σημαντικότεροι παράγοντες είναι:

 

 • Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

Το σύνδρομο αυτό είναι η πιο συχνή γυναικολογική ορμονική διαταραχή. Περίπου το 8% των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία (12 – 45 ετών) το εμφανίζουν και οφείλεται κυρίως σε ορμονικές ανωμαλίες όπως στην έκκριση/λειτουργία ινσουλίνης (υπερινσουλιναιμία) ή στην υπερπαραγωγή ανδρογόνων από τις ωοθήκες (υπερανδρογοναιμία). Το είδος της θεραπείας εξαρτάται από τα συμπτώματα που παρουσιάζει η γυναίκα. Η αύξηση της καθημερινής άσκησης σε συνδυασμό με την απώλεια βάρους (αν χρειάζεται) βελτιώνει τον μεταβολισμό της ινσουλίνης, το οποίο οδηγεί στην ύφεση των συμπτωμάτων. Η περίσσεια ανδρογόνων μπορεί να βελτιωθεί με την χορήγηση αντισυλληπτικών δισκίων και αντιανδρογόνων. Αν πάλι το σύμπτωμα είναι οι ανωμαλίες της έμμηνου ρύσεως (ανωθυλακιορρηξία) μπορεί να χορηγηθεί προγεστερόνη ή αντισυλληπτικά δισκία.

 

 • Πρώιμη Ωοθηκική Ανεπάρκεια

Ο συνδυασμός  αμηνόρροιας (απουσίας έμμηνου ρύσεις), αύξησης των γοναδοτροπινών και μείωσης των οιστρογόνων στο αίμα, ορίζουν την πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια σε γυναίκες ηλικίας μικρότερης των 40 χρονών. Στην πραγματικότητα πρόκειται για εμμηνόπαυση που συμβαίνει πολύ νωρίτερα ηλικιακά, αλλά πάραυτα έχει την ίδια ακριβώς κλινική εικόνα (αμηνόρροια, εξάψεις, αλλαγές της διάθεσης κ.τ.λ.). Η διαταραχή της περιόδου είναι  το πιο σύνηθες σύμπτωμα με το οποίο εκδηλώνεται η νόσος και οδηγεί τις γυναίκες στον γυναικολόγο τους. Αποτέλεσμα της νόσου είναι η παραγωγή λίγων και κακής ποιότητας ωάρια ή καθόλου ωάρια.  Για να διαπιστώσουμε την ποιότητα αλλά και το απόθεμα των ωαρίων, πραγματοποιείτε ορμονικός έλεγχος μέσω εξέτασης αίματος.

 

 • Υπερπρολακτιναιμία

Η προλακτίνη μετά την έκκρισή της, με την κυκλοφορία του αίματος, ταξιδεύει στο σώμα της γυναίκας και έχει ως βασική δράση της την παραγωγή του μητρικού γάλακτος. Η υψηλή παραγωγή της ορμόνης αυτής, έχει ως επίπτωση την μείωση της γονιμότητας αναστέλλοντας την δράση δύο ορμονών (FSH – GnRH). Οι ορμόνες αυτές είναι υπεύθυνες για την πρόκληση της ωορρηξίας αλλά και την ωρίμανση των ωαρίων. Η διάγνωση γίνεται με απλό αιματολογικό έλεγχο προλακτίνης και η θεραπεία για την εξισορρόπησή της, αν κριθεί απαραίτητο, διαμορφώνεται ανάλογα με το περιστατικό.  

 

 


ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλες οι παθολογικές καταστάσεις της ενδομήτριας κοιλότητας. Η κυριότερη επίπτωση είναι η παρεμπόδιση της εμφύτευσης του εμβρύου στο εσωτερικό της μήτρας. Οι σημαντικότεροι παράγοντες είναι:

 • Ενδομητριακοί Πολύποδες

Οι πολύποδες δημιουργούνται μετά από ακανόνιστη υπερανάπτυξη των κυττάρων του ενδομήτριου που καλύπτουν την μήτρα. Περίπου 5%, γυναικών μετά την εμμηνόπαυση και 2% γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία, είναι τα ποσοστά που ένας ενδομητριακός πολύποδας μπορεί να είναι κακοήθης. Συνήθως δεν συνοδεύονται από συμπτώματα αλλά το πιο χαρακτηριστικό εξ αυτών είναι η αιμορροεί στο μέσο του κύκλου ή κατά την εμμηνόπαυση. Η διάγνωση πραγματοποιείται  με ενδοκολπικό υπερηχογράφημα και η αφαίρεσή του με υστεροσκόπηση, που συνήθως συνοδεύεται και με απόξεση του ενδομήτριου. Επειδή όπως αναφέραμε το ποσοστό για κακοήθεια είναι πολύ μικρό και η θέση του να μην είναι επιβλαβής, η αφαίρεση του πολύποδα δεν είναι πάντα αναγκαία και αφήνεται στην κρίση του γυναικολόγου.

endometrium

 

 • Ινομυώματα

Η ανάπτυξη ινομυωμάτων αποτελεί την πιο συνηθισμένη αιτία των καθ΄ έξιν αποβολών ιδίως τους πρώτους τρεις (3) μήνες της εγκυμοσύνης. Ανάλογα με τη θέση, το μέγεθος και τον αριθμό τα ινομυώματα συντελούν στα μειωμέναa ποσοστά εμφύτευσης ή/και στην αύξηση των συσπάσεων της μήτρας. Είναι πολύ συνήθεις πάθηση σε γυναίκες ηλικίας 25 – 45 χρονών και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι άτεκνες. Στα συμπτώματα εντάσσονται η ασυνήθιστα αυξημένη αιμορραγία (μηνορραγία) και ο έντονος πόνος κατά την διάρκεια της περιόδου (δυσμηνόρροια). Η αφαίρεσή τους ενδείκνυται όταν υπάρχει κάποιο έντονο πρόβλημα ειδάλλως αντιμετωπίζονται τα συμπτώματα με φαρμακευτική αγωγή.

 

 • Υπερπλασία Ενδομήτριου

Η διαδικασία πάχυνσης του ενδομήτριου ελέγχεται από τα οιστρογόνα και την προγεστερόνη. Αν οι ορμόνες αυτές είναι εκτός ισορροπίας, δημιουργείται υπερβολική ανάπτυξη των κυττάρων του ενδομήτριου με αποτέλεσμα την υπερπλασία. Το γεγονός αυτό καθιστά μη λειτουργική την μήτρα. Γυναίκες με ακανόνιστο κύκλο είναι πιο επιρρεπείς στην πάθηση αυτή. Η απλή υπερπλασία δεν είναι σοβαρή και μπορεί να επιλυθεί με φαρμακευτική αγωγή (αντισυλληπτικά ή φάρμακα προγεστερόνης). Μία πιο σύνθετη μορφή υπερπλασίας μπορεί να αντιμετωπιστεί με υστεροσκόπηση. 

woman tube
 •  

  Συμφύσεις Ενδομήτριου

Το κύριο αίτιο δημιουργίας είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις. Μη χειρουργικές αιτίες θεωρείται μια παθολογική κατάσταση, λοιμώξεις είτε χημειοθεραπείες. Οι ενδομητριακές συμφύσεις χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση ουλώδους ιστού μέσα στην κοιλότητα της μήτρας και προκαλούνται έπειτα από τραυματισμό ή από φλεγμονή του ενδομήτριου. Αποτέλεσμα αυτών είναι η αδυναμία εμφύτευσης του εμβρύου στην μήτρα και η αυξημένη συχνότητα αποβολών. Η διάγνωσή τους γίνετε με διαγνωστικό υστεροσκοπικό έλεγχο  και ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης είναι η επεμβατική υστεροσκόπηση.

 

 

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ

  woman tube

H ενδομητρίωση είναι μια νόσος κατά την οποία έκτοπος ενδομήτριος ιστός (κύτταρο) αναπτύσσεται σε άλλες θέσεις πλην της ενδομήτρια κοιλότητας. Οι πιο συχνές θέσεις εμφάνισης είναι οι ωοθήκες, η κοιλιακή χώρα, οι σάλπιγγες και σε πιο σπάνιες περιπτώσεις στην ουροδόχο κύστη και στο έντερο. Θεωρείται βάση ερευνών, ότι το 18% των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία και 30% γυναικών με υπογονιμότητα πάσχουν  από ενδομητρίωση. Τα ακριβή αίτια της νόσου δεν είναι απολύτως γνωστά και θεωρείται ότι ενδεχόμενα υπάρχει υπάρχει μια γενετική προδιάθεση. Η ενδομητρίωση μπορεί να προκαλέσει πόνο κατά την περίοδο και την σεξουαλική επαφή ενώ παρατηρείται και αιμορραγία σε διάφορες φάσεις του κύκλου. Απόρροια της νόσου είναι η κακή ποιότητα των ωαρίων και η διέξοδος της εξωσωματικής γονιμοποίησης θεωρείται ένας από τους καλύτερους τρόπους επίλυσης.
 

Επισκεφθείτε μας

Ζυμβρακάκηδων 24

Χανιά 73136, Κρήτη, Ελλάδα

Δείτε τον χάρτη

Επικοινωνία

Τηλ : +30 2821090955

Κιν :  +30 6974020702

Φαξ : +30 2081090355
με email: info@ivfgreece.com

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

logo footer
Ακολουθήστε μας