Bezpłodność u kobiet

Zaburzenia hormonów i owulacji

Złożoność wzajemnego oddziaływania hormonów niezbędnych do wystąpienia owulacji powoduje, że około 33% przypadków bezpłodności może zostać zaklasyfikowana jako problemy z owulacją lub gospodarką hormonalną. W wyniku tych problemów może dojść do nieprzerwania pęcherzyka Graafa lub w zatrzymaniu komórki jajowej, przez co nie jest ona uwalniana.

Gospodarka hormonalna może zostać zaburzona przez wiele różnych czynników, takich jak przebyte schorzenia czy nieprawidłowy styl życia – nadmiar ćwiczeń, zaburzenia odżywiania, palenie lub nadmiar stresu. Nawet najmniejsze zmiany w gospodarce hormonalnej mogą zaowocować zaburzeniami owulacji.

Mięśniaki macicy

Łagodne guzy włókniste w macicy to bardzo powszechne zjawisko u kobiet po 30 roku życia. W nielicznych przypadkach mogą one spowodować bezpłodność, wpływając na jamę macicy poprzez blokowanie jajowodów lub zmienianie ułożenia szyjki macicy, co zapobiega dostawaniu się nasienia do macicy. Wysoki poziom estrogenów stymuluje rozrost mięśniaków; ich rozwój może być również wynikiem uwarunkowań genetycznych.

Bezpłodność powyżej 40 roku życia

Im starsza jest kobieta, tym bardziej zmniejsza się jej zdolność do reprodukcji. Podczas gdy kobieta w wieku dwudziestu, trzydziestu lat w miesiącu ma około 20-25% szans na zajście w ciążę, to u kobiet po czterdziestce szanse te wynoszą 5%. Zmniejszona szansa na zajście w ciążę idzie w parze ze zwiększonym ryzykiem poronienia i wystąpienia aberracji chromosomalnych, takich jak zespół Downa.

Zmniejszona płodność i zwiększona szansa na poronienie oraz powikłania genetyczne wynikają ze zmniejszającej się wraz z wiekiem kobiety jakości wytwarzanych przez jej organizm komórek jajowych. Nawet jeśli kobieta wciąż będzie miała owulację po przekroczeniu 50 roku życia, to odsetek prawidłowych ciąż w tym wieku jest bardzo marginalny. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby kobieta w wieku powyżej czterdziestu lat odwiedziła specjalistę od płodności, jeśli nie zaszła w ciążę po trzech cyklach prób poczęcia.

Dwa najczęściej wykorzystywane testy krwi, służące do szacowania zdolności kobiety do produkcji komórek jajowych wysokiej jakości, to FSH(Hormon Stymulujący Pęcherzyk Graafa) w inhibinie i estradiolu, przeprowadzane trzeciego dnia cyklu menstruacyjnego. Podwyższone poziomy sugerują niską jakość komórek jajowych i mocne zaniżenie szans na ciążę.

Innym testem, przydatnym do szacowania jakości komórek jajowych, jest test CCT(clomid challenge test). W metodzie tej dokonuje się pomiaru poziomu FSH trzeciego dnia cyklu menstruacyjnego i powtarza się go po 5 dniach stosowaniu clomidu. Wszelkie odchyły wskazują na obniżonej zdolności do zajścia w ciążę.

Zmniejszony poziom płodności jest najbardziej widoczny przy terapii IVF. Przy wyliczaniu skuteczności kuracji IVF wiek jest najważniejszym czynnikiem. U kobiety przed 35 rokiem życia każdy zapłodniony embrion ma szanse na zagnieżdżenie się w macicy. Po przekroczeniu 43 roku życia szansa ta spada poniżej 5% na embrion. [Właściwe szanse mogą być wyższe od tego, jako że podczas cyklu IVF przekazywany jest więcej niż jeden embrion].

Niższa skuteczność IVF jest bezpośrednio powiązana z niższą jakością komórki jajowej, a chociaż nie można nic zrobić, aby polepszyć jakość samej komórki, to możliwa jest indywidualna stymulacja jajników w celu zwiększenia ilości komórek jajowych dostępnych do zapłodnienia. Przy większej ilości komórek jajowych można zagnieździć więcej embrionów, przez co zwiększa się szansa na uzyskanie ciąży.

Wspomagany rozwój, którego częścią jest usuwanie pod mikroskopem części powłoki wokół embrionu tuż przed przeniesieniem go do macicy nie został jeszcze jednoznacznie uznany za proces zwiększający szanse na udaną ciążę i wciąż jest obiektem badań.

Dla kobiet, których jajniki nie są już w stanie produkować oocytów [komórek jajowych], często rozważana jest adopcja, surogacja lub zapłodnienie in vitro przy wykorzystaniu komórek pochodzących od innych dawców, znanych pacjentowi lub anonimowych.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • Tumblr
  • Email
  • Print
  • Add to favorites