kvinnlig infertilitet

Ägglossning & Hormonrubbningar

Med tanke på det indirekta samspelet med hormonerna som krävs för ägglossning är det inte förvånande att 33% av alla infertilitetsfall kan spåras tillbaka till ägglossning och hormonrubbningar. De kan leda till misslyckande av äggstockarnas follikel att brista en tom follikel eller att ägget hålls kvar så att det inte frigörs.

Olika medicinska tillstånd samt livsstil påverkar såsom en överdriven träning, ätstörningar, rökning eller stress kan ändra en normal hormonsrytm. Även små störningar i hormonssystemet kan resultera i problem med ägglossningen.

Myom

Godartade myom i livmodern är extremt vanligt hos kvinnor över 30 års ålder. I sällsynta fall kan de orsaka infertilitet i livmorden genom att blockera äggledarna eller genom att ändra positionen av livmoderhalsen vilket förhindrar sperman från att nå livmodern. Höga nivåer östrogen verkar stimulera tillväxten av myom; ärftlighet kan också spela en viss roll i deras utveckling.

Infertilitet över 40

När kvinnan åldras minskar hennes reproduktiva kapacitet. Medan troligheten att en graviditet kan naturligt inträffa är 20-25% i månaden för en kvinna som är i tjugo- och trettioårsåldern har samma möjlighet sjunkit till 5% för en kvinna i tidiga fyrtioårsåldern. Ökad reproduktiv ålder associeras även ofta med ökad risk för missfall och en ökad risk för kromosomala abnormiteter såsom Downs syndrom.

Den minskade fertiliteten och ökade missfallen och genetiska abnormiteter resulterar alla från minskad kvalitet av äggen när kvinnan blir äldre. Även fast kvinnor fortsätter att få ägglossning in i femtioårsåldern kan väldigt få kvinnor få en framgångsrik graviditet vid den åldern. Det är därför väldigt viktigt för kvinnor äldre än fyrtio att besöka en fertilitetsspecialist om hon inte är gravid efter att ha försökt bli det i tre cyklar.

Två blodprov som vanligen används för att undersöka kvinnans möjligheter att producera ägg av bra kvalitet är FSH [Follikel-Stimulerande Hormon] i Inhibin och Estradiol som utförs den tredje dagen av menstruationscykeln. Förhöjda nivåer antyder dålig kvalitet på äggen och en betydligt lägre chans för graviditet.

Ett annat hjälpsamt prov som utvärderar kvaliteten på äggen är Clomid Challenge Test. I detta test mäts FSH-nivån vid den tredje dagen av menstruationscykeln och en upprepningsnivå erhålls efter intag av Clomid i 5 dagar. Ett onormalt testprov antyder en minskad sannolikhet för en framgångsrik graviditet.

Minskningen av fertilitet syns tydligast i IVF-terapi. Faktum är att åldern är den viktigaste faktorn i IVF-värden. För kvinnor under 35 har varje befruktat embryo en chans att fästa i livmodern. Vid 43 års ålder har sannolikheten sjunkit till mindre än 5% per embryo. [Eftersom att generellt mer än ett embryo överförs per IVF-cykel kan den faktiska framgångsprocenten vara högre än detta].

Ett sämre IVF-resultat hör direkt ihop med en minskning i äggens kvalitet. Samtidigt som inget kan göras för att förbättra äggens kvalitet kan individuell äggstockssimulering förbättra äggstockarnas respons vilket kan öka mängden ägg tillgängliga för befruktning. Med fler ägg kan en större mängd embryon implanteras och oddsen för graviditet ökar således.

Assisterad kläckning som involverar att på mikroskopisk nivå ta bort delen av skalet omkring embryot strax före man överför det till livmodern har inte entydigt visat att öka graviditetsmängder och undersöks fortfarande.

För kvinnor vars äggstockar inte längre producerar bra oocyter [ägg] övervägs ofta adoptering, surrogatmoderskap eller doneringsägg IVF med användning av anonyma eller kända donatorer.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • Tumblr
  • Email
  • Print
  • Add to favorites